U kunt feedback sturen. Als er taalfouten zijn, ben ik heel blij dat u correcties kunt voorstellen.

Bereken Uitdag je vrienden op Facebook


Vergeet niet dat de taille-to-hip ratio slechts één uitlezing is. Als u zich zorgen maakt over de gezondheidssituatie, moet u eerst gezondheidswerkers zoeken.


De risicogrenzen voor taille-to-hip ratio zijn:

BetekenisVrouwMannen
Normaal risico< 0,8< 0,9
Verhoogd risico0,8 - < 0,850,9 - < 1
Aanzienlijk verhoogd risico>= 0,85>= 1

Zien: World Health Organization (WHO)